Skład Zarządu RSDI


Przewodnicząca Zarządu RSDI

mgr Aleksandra Pacanowska
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
aleksandra.pacanowska@ifj.edu.pl

Zastępca Przewodniczącej Zarządu RSDI

mgr inż. Wiktoria Stańczyk
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
wiktoria.stanczyk@ifj.edu.pl

Sekretarz Zarządu RSDI

mgr Maciej Giza
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
maciej.giza@ifj.edu.pl

Członkowie Zarządu RSDI

mgr Anna Nykiel
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
anna.mis@ifj.edu.pl