Skład Zarządu RSDI


Przewodniczący Zarządu RSDI

mgr inż. Tomasz Mróz
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
tomasz.mroz@ifj.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego Zarządu RSDI

mgr Aleksandra Pacanowska
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
aleksandra.pacanowska@ifj.edu.pl

Sekretarz Zarządu RSDI

Członkowie Zarządu RSDI

mgr Anna Nykiel
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
anna.mis@ifj.edu.pl

mgr Gabriel Torralba Paz
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
gabriel.torralba-paz@ifj.edu.pl