Dzień Otwarty IFJ PAN dla studentów – 18 czerwca 2021

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla studentów, który odbędzie się 18 czerwca 2021 r. w godz. od 11:00 do 14:30.

Będziesz mieć szansę uczestniczenia w wirtualnych wizytach w naszych laboratoriach, wysłuchania prezentacji przedstawiających zagadnienia badane w naszym Instytucie, porozmawiania z naszymi pracownikami, zapoznania się z ofertami praktyk studenckich, prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Dowiesz się również jak możesz zostać naszym doktorantem.

W IFJ PAN proponujemy ciekawą i różnorodną tematykę badań podstawowych w kierunkach:

 • fizyki i astrofizyki cząstek,
 • fizyki jądrowej i oddziaływań silnych,
 • fazy skondensowanej materii,

wzbogaconą o możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych i stosowanych w dziedzinach:

 • fizyka medyczna,
 • inżynieria nanomateriałów,
 • fuzja termojądrowa,
 • radiochemia,
 • dozymetria,
 • biologia radiacyjna i środowiskowa,
 • fizyka i ochrona środowiska,
 • ekonofizyka.

Program

11:00 – 11:20 Wstęp do Dnia Otwartego, prof. Bogdan Fornal – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych (Dołącz do spotkania na Zoomie)

11:20 – 14:30 Prezentacje oddziałów naukowych (NO1 – NO6) IFJ PAN oraz Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB)

11:20 – 14:30 Spotkania z pracownikami i doktorantami IFJ PAN


Uwaga: Wszystkie spotkania odbędą się w komunikatorze Zoom. Linki do spotkań znajdują się w części „Lista prezentacji” oraz „Spotkania” poniżej.

Prezentacje oddziałów odbywają się równocześnie pod kilkoma linkami. Prosimy, o zwrócenie uwagi przy wyborze spotkań, tak aby odpowiadały one interesującym Państwa tematom.


Lista prezentacji

Linki do spotkań na Zoomie dla poszczególnych oddziałów:

 
Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Zakład Eksperymentu LHCb

11:20 Poszukiwanie zjawisk Nowej Fizyki w eksperymentach LHCb i MUonE
prof. dr hab. Mariusz Witek, 20 min

Zakład Fizyki Procesów Dyfrakcyjnych

11:45 Dyfrakcja protonów przy wysokich energiach
dr Rafał Staszewski, 20 min

Zakład Eksperymentu ATLAS

12:10 Poszukiwanie nieznanych dotąd zjawisk fizycznych w eksperymencie ATLAS
dr Magdalena Sławińska, 15 min

12:30 Badanie właściwości plazmy kwarkowo-gluonowej w eksperymencie ATLAS
dr Dominik Derendarz, 15 min

Zakład Eksperymentu Belle II

12:50 Zapachu okno na nową fizykę – eksperyment Belle
dr Olga Werbycka, 20 min

Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin

13:15 Badanie promieni kosmicznych oraz astrofizycznych neutrin – eksperymenty Pierre Auger i Baikal-GVD
dr hab. Jarosław Stasielak, 20 min

13:40 Badanie oddziaływań neutrin w eksperymencie T2K pod kątem obecnych i przyszłych badań oscylacji neutrin
dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak, 15 min

Zakład Astrofizyki Promieniowania Gamma

14:00 Badanie tajemnic wysokoenergetycznego Wszechświata
dr Alicja Wierzcholska, 15 min

Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2)

Wykłady będą powtarzane dwukrotnie. Godzina rozpoczęcia: 11:20 i 13:00.

11:20, 13:00 Zakład Teorii Silnych Oddziaływań u Układów Wielu Ciał, 20 min

Graficzna analiza oddziaływania elektromagnetycznego leptonów z spektatorem w zderzeniach ciężkojonowych
dr hab. Katarzyna Mazurek

Teoretyczne podejście do produkcji par cząstek w przestrzeni parametru zderzenia jąder
dr Mariola Kłusek-Gawenda

Ekskluzywna produkcja mezonów
dr Piotr Lebiedowicz

Synergia pomiędzy badaniami prowadzonymi na akceleratorze LHC oraz pomiarami neutrin na Antarktydzie
dr Rafał Maciuła

Tetrakwarki – nowe ”egzotyczne” cząstki produkowane w zderzeniach proton-proton
dr hab. Wolfgang Schäfer

11:40, 13:20 Zakład Struktury Jądra, 20 min

Jak kształt powierzchni jądra atomowego wpływa na jego stabilność i jak to badamy?
dr hab. Piotr Bednarczyk

12:00, 13:40 Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów, 20 min

Gdzie (i jak) czai się plazma kwarkowo-gluonowa?!
dr Antoni Marcinek

12:20, 14:00 Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych, 20 min

Badanie dynamiki oddziaływania jądrowego w układzie kilku nukleonów
dr hab. Adam Kozela

Czego możemy nauczyć się z rozpadu beta – eksperyment BRAND
dr hab. Krzysztof Pysz

Badanie rezonansów barionowych w eksperymencie HADES w GSI
dr hab. Izabela Ciepał

Energia symetrii: od ciężkich jonów do gwiazd neutronowych
dr hab. Jerzy Łukasik

 
Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)

11:20 W skondensowanej formie
prof. dr hab. Piotr Zieliński, 10 min

11:30 Nanostruktury i cienkie warstwy magnetyczne – wycieczka po laboratoriach
dr inż. Michał Krupiński, 20 min

11:50 Magnetyki molekularne i ich fascynujące własności
dr inż. Piotr Konieczny, 15 min

12:05 Między cieczą a kryształem, czyli w poszukiwaniu sytuacji fazowej ciekłego kryształu
dr inż. Anna Drzewicz, 15 min

12:20 Dyfrakcja rentgenowska – zastosowanie w badaniach struktury i przemian fazowych
dr Aleksandra Deptuch, 15 min

12:35 Analiza termograwimetryczna. Dlaczego warto ważyć nie tylko słowa?
dr hab. Piotr M. Zieliński, 10 min

12:45 Uporządkowane piękno ciekłych kryształów w obserwacjach mikroskopowych
dr Natalia Osiecka-Drewniak, 15 min

13:00 Ile molekuł tworzy ciecz? Czyli spektroskopia dielektryczna jako narzędzie do badania własności materii miękkiej w nanometrycznym ograniczeniu przestrzennym.
dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, 20 min

13:20 Jak podczerwień i neutrony pozwalają na opis dynamiki wibracyjnej?
dr inż. Anna Drzewicz i dr hab. Wojciech Zając, 20 min

13:40 Badanie materiałów metodami obliczeniowymi z pierwszych zasad
dr hab. Przemysław Piekarz, 20 min

14:00 Anihilacja pozytonów w badaniach materiałów
dr hab. Ewa Dryzek i mgr inż. Konrad Skowron, 15 min

14:15 Nanomateriały funkcjonalne
mgr Bartosz Klębowski i dr inż. Joanna Depciuch, 15 min

 
Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4)

11:40 Kogo trapią nierówności Bella?
dr hab. Paweł Błasiak, 20 min

12:00 Kryptowaluty
dr hab. Jarosław Kwapień, 20 min

12:50 Wirtualne zderzacze hadronów
dr hab. Andrzej Siódmok, 20 min

13:10 Fraktale
mgr inż. Tomasz Stanisz, 20 min

13:30 Najbardziej ekstremalny płyn we Wszechświecie
dr hab. Radosław Ryblewski, 20 min

13:50 Magic of quantum field theory (po angielsku)
dr hab. Andreas van Hameren, 20 min

14:10 CREDO – brakujące ogniwo między strukturą wszechświata i cząstkami elementarnymi
dr hab. Robert Kamiński, 30 min

 
Oddział Badań Interdyscyplinarnych (NO5)

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej

Obrazowanie magnetyczno- rezonansowe w badaniach biomedycznych i materiałowych
mgr inż. Natalia Łopuszyńska, 45 min

Zakład Spektroskopii Stosowanej

Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w badaniach interdyscyplinarnych
dr hab. Jakub Szlachetko, 20 min

Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych

Mikroskopia sił atomowych (AFM) i jej zastosowania
prof. dr hab. Małgorzata Lekka, 9 min

Mikroreologia próbek biologicznych
dr Joanna Zemła, 10 min

Obrazowanie fenestracji
dr Bartłomiej Zapotoczny, 10 min

Spektroskopia sił za pomocą pojedynczych komórek – pokaz eksperymentu
dr Renata Szydlak, 10 min

Migracja komórek
mgr Tomasz Zieliński, 7 min

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych

Pracownia spektroskopii ramanowskiej
dr Maciej Roman, 15 min

Pracownia spektroskopii FT-IR
dr Ewa Pięta, 15 min

Pracownia nanospektroskopii AFM-IR
dr Natalia Piergies, 15 min

 
Oddział Zastosowań Fizyki (NO6)

11:25 Synteza termojądrowa w laboratorium – w poszukiwaniu czystego, nieograniczonego źródła energii
dr hab. Jakub Bielecki, 20 min

11:45 Czy wiązką protonów można stopić bałwana śniegowego? O różnorakich zastosowaniach rozpędzonych cząstek naładowanych
dr Leszek Grzanka, 20 min

12:05 Optycznie i Termicznie Stymulowana Luminescencja w jednym, dwóch a nawet trzech wymiarach – nowe techniki i zastosowania w dozymetrii radiacyjnej
dr inż. Michał Sądel, 20 min

12:25 Skąd pluton w kościach pingwina?
prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski, 20 min

12:45 Zagrożenie radiologiczne ukryte w topniejących lodowcach świata
dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN, 20 min

 
Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB)

Wykłady będą powtarzane dwukrotnie. Godzina rozpoczęcia: 11:20 i 13:00.

11:20, 13:00 Narażenie płodu w radioterapii protonowej przy napromienianiu pacjentek w ciąży
dr inż. Marzena Rydygier, 20 min

11:50, 13:30 Opracowanie wyników pomiarów dla kompensatora rozkładu dawki okolic lędźwiowo-krzyżowych do użytku klinicznego w radioterapii protonowej
mgr Michał Świeczewski, 20 min

12:10, 13:50 Detektory, obrazowanie, GPU i AI w zastosowaniach fizyki medycznej radioterapii protonowej
dr inż. Antoni Ruciński, 20 min

12:30 Blok informacyjny dotyczący dostępnych praktyk i tematów prac dyplomowych, 30 min

14:10 Zwiedzanie obiektu CCB lub film w zależności od dostępności stanowiska, 20 min

 

Spotkania

Masz pytania dotyczące spraw formalnych? Chcesz porozmawiać z przyszłym opiekunem Twojej pracy? A może chcesz zapytać naszych doktorantów jak wygląda praca w IFJ PAN z ich perspektywy? Skorzystaj z poniższych linków w czasie Dnia Otwartego IFJ PAN i dołącz do spotkania!

 

Oferty praktyk studenckich, prac inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich:

 

Oferta szkoły doktorskiej

Informacje dla przyszłych doktorantów można znaleźć na stronie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD).

 

Kontakt

dr hab. Sebastian Sapeta, NO4
e-mail: sebastian.sapeta@ifj.edu.pl

 

Koordynatorzy

dr hab. Barbara Błasiak (NO5), dr Kamil Brudecki (NO6), mrg. inż Dominik Czernia (FCB), dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka (NO3), dr Mariola Kłusek-Gawenda (NO2), dr hab. inż. Marcin Kucharczyk (NO1), dr inż. Marzena Rydygier (CCB), dr hab. Sebastian Sapeta (NO4), dr Iwona Sputkowska (NO2), mgr Iwona Świerblewska (DON)

Plakat Dnia Otwartego IFJ PAN dla studentów 2021

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych