Zachęcamy do kontaktu z Radą Samorządu Doktorantów Instytutu poprzez główny email Samorządu lub kierując sprawę bezpośrednio do jednego z delegatów lub członków zarządu (odpowiednie adresy email znajdują się w zakładce Samorząd).

Naszym doktorantom i doktorantkom umożliwiamy również kontakt za pomocą poniższego formularza. Na zebrane w ten sposób pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas ogłaszanych wcześniej spotkań. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne, ale umożliwia on szybką i bezpośrednią odpowiedź. 

główny e-mail: samorzad@ifj.edu.pl

Formularz – zadaj pytanie!