Krakowski Salon Naukowy

Krakowski Salon Naukowy to wydarzenie skierowane do doktorantów uczelni krakowskich organizowane w formie konkursu na prezentację miesiąca. W trakcie wydarzenia możesz opowiedzieć o swojej naukowej pasji, poszerzyć wiedzę z wielu dziedzin, poznać doktorantów z różnych krakowskich uczelni, oraz wygrać 500 zł na zakup literatury naukowej.

Zobacz więcej…


Seminarium dla młodych naukowców

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach skierowanych wyłącznie do doktorantów IFJ PAN oraz pracowników instytutu nie posiadających habilitacji.

Jednym z głównych celów tego cyklu spotkań jest wzajemne doskonalenie umiejętności prezentacji. Dlatego też forma seminariów zakłada duży udział dyskusji i rozmowy pomiędzy młodymi naukowcami w luźnej, przyjaznej atmosferze. Takie rozmowy mogą pomóc w przygotowaniu obrony doktoratu lub wystąpienia konferencyjnego. Ale nie tylko, bo nie mniej ważne jest wzajemne poznanie swoich zainteresowań i pasji, a także rozmowa o problemach i trudnościach w prowadzeniu badań.

Zobacz więcej…


Dzień Otwarty IFJ PAN dla studentów 2021 – 18 czerwca 2021 r.

Plakat Dnia Otwartego IFJ PAN dla studentów 2021Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla studentów, który odbędzie się 18 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 do 14:00. Będziesz mieć szansę porozmawiania z naszymi pracownikami, zapoznania się z aktualnymi ofertami praktyk studenckich, prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich oraz zaplanowania swojej dalszej kariery naukowej!

Zobacz więcej…