Kadencja 2022

Delegaci do RSDI według dyscypliny


Nauki fizyczne

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Przewodnicząca RSDI
mgr Aleksandra Pacanowska
aleksandra.pacanowska@ifj.edu.pl

mgr Maciej Giza
maciej.giza@ifj.edu.pl

Nauki medyczne

Instytut Farmakologii PAN

Nauki chemiczne

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

mgr Gabriela Oleksy
gabriela.pacek@ikifp.edu.pl

mgr Katarzyna Poznańska
katarzyna.poznanska@ikifp.edu.pl

 

Inżynieria materiałowa

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Komisarz Rewizyjny RSDI
mgr inż. Jakub Kasprzycki
kasprzycki.j@imim.pl

mgr inż. Milena Kowalska
m.kowalska@imim.pl