Kadencja 2024

Delegaci do RSDI według dyscypliny


Nauki fizyczne

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Przewodniczący RSDI
mgr inż. Tomasz Mróz
tomasz.mroz@ifj.edu.pl

mgr Aleksandra Pacanowska
aleksandra.pacanowska@ifj.edu.pl

Nauki medyczne

Instytut Farmakologii PAN

Nauki chemiczne

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

mgr Maciej Hapke
maciej.hapke@ikifp.edu.pl

mgr Joanna Szechyńska
joanna.szechynska@ikifp.edu.pl

Inżynieria materiałowa

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Komisarz Rewizyjny RSDI
mgr inż. Jakub Kasprzycki
kasprzycki.j@imim.pl

mgr inż. Milena Kowalska
m.kowalska@imim.pl