Kadencja 2021

Delegaci do RSDI według dyscypliny


Nauki fizyczne

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Przewodnicząca RSDI
mgr inż. Wiktoria Stańczyk
wiktoria.stanczyk@ifj.edu.pl

mgr inż. Dominik Czernia
dominik.czernia@ifj.edu.pl

Nauki medyczne

Instytut Farmakologii PAN

mgr Adam Wojtas
wojtas@if-pan.krakow.pl

mgr Diana Piotrowska
dpiotrow@if-pan.krakow.pl

Nauki chemiczne

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

mgr inż. Magdalena Szota
magdalena.szota@ikifp.edu.pl

mgr Justyna Andrys
justyna.andrys@ikifp.edu.pl

Inżynieria materiałowa

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Komisarz Rewizyjny RSDI
mgr inż. Amelia Zięba
a.zieba@imim.pl

mgr inż. Karol Janus
k.janus@imim.pl